• bannerHome.jpg

מדיניות החזרות

ניתן להחזיר כל מוצר שלם, לא צבוע ובאריזתו המקורית תוך 14 ימי עסקים אל חברת גל-אור.

הזיכוי יתבצע באמצעי התשלום אשר שימש לחיוב העסקה בלבד ובכפוף לתנאים בסעיף זה להלן.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן יתאפשר ביטול עסקה תוך 14 ימי עסקים ובתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, במקרה זה יזוכה הלקוח על פי התנאים להלן:

 

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

הצרכן לא יקבל החזר של דמי המשלוח אלא את ערכו של המוצר שהוחזר בלבד. חשוב לציין, כי הצרכן יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם במידה וטרם התקבל המוצר בפועל, וזאת במידה והמוצר יצא ממחסני החברה .

 

יודגש בזאת כי, בכפוף לכל דין, אין אפשרות החזרת מוצרים לאחר שנפתחה האריזה או שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא.

בעת ביטול עסקה עקב פגם, לא יגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לחברה.

במידה והמוצר נמצא פגום, המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב