• bannerHome.jpg
טיפים ומאמרים

נורות בחורף

נורות לרכב – אביזר בטיחות מהמעלה הראשונה, ובפרט בחורף

 

לקראת החורף, השימוש בנורות הופך להיות יותר אינטנסיבי בשל הימים המתקצרים מחד והתקנה המחייבת הדלקת אורות גם ביום, מאידך.

 

עובדות אלה, מאיצות את בלאי הנורות אשר כידוע לכולנו, נפגמות בעיתוי אשר אין בידנו לשלוט בו.

 

ראות בהירה ככל שניתן, עשויה להציל חיים, בעוד ראות לקויה בשל נורה שרופה הינה רשלנות של המשתמש ברכב, גם מבחינת החוק.

 

לכל אלה, יש להוסיף את ה"נראות" שחשיבותה הבטיחותית אינה נופלת מזו של ה"ראות" ומכאן המסקנה כי נורה הינה אביזר בטיחות ראשון במעלה בעיקר בתקופת החורף.

 

לידיעתכם,

שימוש ברכב כאשר אחת מהנורות ההיקפיות במעטפת הרכב אינה תקינה, הינה עבירה על החוק וכרוכה בתשלום קנסות.

 

כאשר המשתמש ברכב מצויד בנורה רזרבית, בדר"כ יראה בכך שוטר התנועה מעשה אחראי וימחל על העבירה.

 

מומלץ להחזיק ערכת נורות רזרבית בכל רכב!!!